Egzaminy Cambridge English Qualifications: B2 First (FCE). C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE). Zadzwoń: 22 825 22 73
logo-akredytacja

Jak oceniane są egzaminy Cambridge – Cambridge English Scale

Jak oceniane są egzaminy Cambridge – Cambridge English Scale

Każdy egzamin Cambridge English ma inny schemat punktacji. Poniżej znajdują się omówienia przykładowych wyników z poszczególnych egzaminów.

A2 KEY (KET) – Understanding your Statement of Results (PDF)
B1 PRELIMINARY (PET) – Understanding your Statement of Results (PDF)
B2 FIRST (FCE) – Understanding your Statement of Results (PDF)
C1 ADVANCED (CAE) – Understanding your Statement of Results (PDF)
C2 PROFICIENCY (CPE) – Understanding your Statement of Results (PDF)
B1 BUSINESS Preliminary (BEC Preliminary) – Understanding your Statement of Results (PDF)
B2 BUSINESS Vantage (BEC Vantage) – Understanding your Statement of Results (PDF)
C1 BUSINESS Higher (BEC Higher) – Understanding your Statement of Results (PDF)

Co to jest skala Cambridge English

Jak oceniane są testy Pre-A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers

Każdy kandydat przystępujący do testu Pre-A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers otrzymuje certyfikat potwierdzający jego poziom językowy. Punktacja ma formę tarcz za poszczególne sprawności językowe:
– Reading & Writing,
– Listening,
– Speaking.
Kandydat może otrzymać maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu, w sumie maksymalnie 15 tarcz za cały egzamin Pre-A1 Starters i A1 Movers i 20 w teście A2 Flyers.