Egzaminy Cambridge English: FCE, CAE, CPE. Zadzwoń: 22 243 04 56/57
Ogólnopolskie Platynowe Centrum Egzaminacyjne Cambridge English
logo-akredytacja

Zwrot kosztów i odwołanie od wyników

Zwrot kosztów i odwołanie od wyników

Zwrot 80% opłaty egzaminacyjnej

Jeżeli kandydat był nieobecny na egzaminie z przyczyn zdrowotnych może ubiegać się o zwrot 80% opłaty egzaminacyjnej. Warunkiem jest przedstawienia przez kandydata oryginału zwolnienia lekarskiego.

Zwolnienie/zaświadczenie lekarskie należy przesłać do Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC (Al. Niepodległości 217 lok. 8, 02-087 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty egzaminu.

Zwrot pieniędzy na konto kandydata, które podał w formularzu zwrotu dokonanej wpłaty, następuje w ciągu 30 dni od dostarczenia dokumentu.

Zwrot 100% opłaty egzaminacyjnej

Jeżeli sesja egzaminacyjna nie może się odbyć, ponieważ nie zebrała się minimalna liczba osób, kandydat może podejść do egzaminu w innym terminie lub otrzymać zwrot opłaty egzaminacyjnej.

Jeśli kandydat nie zdecyduje się podejść do sesji w innym terminie, powinien wypełnić formularz zwrotu dokonanej wpłaty i odesłać go do Centrum Egzaminacyjnego pod adresem: egzaminy@lang.com.pl

Opłata egzaminacyjna oznacza cenę egzaminu (wraz z ewentualną opłatą late entry) lub cenę pakietu egzaminacyjnego.

Jak można odwołać się od wyników egzaminu

Cambridge English Language Assessment oferuje dwa etapy odwołania się od wyniku egzaminu:
ETAP 1 – Ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata
ETAP 2 – Ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu), możliwe dopiero, gdy kandydat wykorzystał już 1. etap.

Reklamację wyników można zgłosić mailowo pod adresem: egzaminy@lang.com.pl w ciągu 14 dni od opublikowania on-line wyników na stronie Cambridge English Language Assessment. Takie odwołanie od wyniku egzaminu jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, opłata zwracana jest według powyższych zasad.