Egzaminy Cambridge English Qualifications: B2 First (FCE). C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE). Zadzwoń: 22 825 22 73
Ogólnopolskie Platynowe Centrum Egzaminacyjne Cambridge English
logo-akredytacja

Zwrot kosztów i odwołanie od wyników

Zwrot kosztów i odwołanie od wyników

Zwrot 80% opłaty egzaminacyjnej

Jeżeli kandydat był nieobecny na egzaminie z przyczyn zdrowotnych może ubiegać się o zwrot 80% opłaty egzaminacyjnej. Warunkiem jest przedstawienia przez kandydata oryginału zwolnienia lekarskiego.

Zwolnienie/zaświadczenie lekarskie należy przesłać do Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC (Al. Niepodległości 217 lok. 8, 02-087 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty egzaminu.

Zwrot pieniędzy na konto kandydata, które podał w formularzu zwrotu dokonanej wpłaty, następuje w ciągu 30 dni od dostarczenia dokumentu.

Zwrot 100% opłaty egzaminacyjnej

Jeżeli sesja egzaminacyjna nie może się odbyć, ponieważ nie zebrała się minimalna liczba osób, kandydat może podejść do egzaminu w innym terminie lub otrzymać zwrot opłaty egzaminacyjnej.

Jeśli kandydat nie zdecyduje się podejść do sesji w innym terminie, powinien wypełnić formularz zwrotu dokonanej wpłaty i odesłać go do Centrum Egzaminacyjnego pod adresem: egzaminy@lang.com.pl

Opłata egzaminacyjna oznacza cenę egzaminu (wraz z ewentualną opłatą late entry) lub cenę pakietu egzaminacyjnego.

Zgłaszanie uwag co do przebiegu egzaminu

Jeśli uważasz, że przebieg egzaminu był nieprawidłowy lub wydarzyło się coś co może wpłynąć na Twój wynik (źle się czułeś, doszło do zakłóceń egzaminu), zgłoś to zaraz po zakończeniu testu do osoby prowadzącej egzamin lub skontaktuj się z nami w najbliższym możliwym terminie na adres egzaminy@lang.com.pl i opisz zaistniałą sytuację. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy w terminie 2 dni roboczych.

Jak można odwołać się od wyników egzaminu

Cambridge Assessment English oferuje dwa etapy odwołania się od wyniku egzaminu:
ETAP 1 – Ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata
ETAP 2 – Ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu), możliwe dopiero, gdy kandydat wykorzystał już 1. etap.

Reklamację wyników można zgłosić mailowo pod adresem: egzaminy@lang.com.pl w ciągu 14 dni od opublikowania on-line wyników na stronie Cambridge Assessment English. Takie odwołanie od wyniku egzaminu jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, opłata zwracana jest według powyższych zasad.