Egzaminy Cambridge English Qualifications: B2 First (FCE). C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE). Zadzwoń: 22 825 22 73
Ogólnopolskie Platynowe Centrum Egzaminacyjne Cambridge English
logo-akredytacja

Zwrot kosztów i odwołanie od wyników

Zwrot kosztów i odwołanie od wyników

Zwrot 70% opłaty egzaminacyjnej

Jeżeli kandydat był nieobecny na egzaminie z przyczyn zdrowotnych powinien przesłać oryginał zwolnienia lekarskiego obejmującego dzień/dni sesji. Zwolnienie należy przesłać do Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC (ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa, egzaminy@lang.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty egzaminu.

Zwrot następuje w postaci vouchera, który kandydat może wykorzystać w Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC przez rok kalendarzowy licząc od daty wydania vouchera.

Odwołana sesja

Jeżeli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin nie osiągnie minimum określonego przepisami Cambridge Assessment English, Centrum Egzaminacyjne Lang LTC zaproponuje kandydatom inny termin egzaminu lub przekaże voucher o wartości wniesionej przez kandydata opłaty z możliwością wykorzystania go przez rok kalendarzowy w Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC licząc od daty wydania. W takim przypadku o przystąpieniu do egzaminu lub otrzymaniu vouchera decyduje kandydat.

Zgłaszanie uwag co do przebiegu egzaminu

Jeśli uważasz, że przebieg egzaminu był nieprawidłowy lub wydarzyło się coś co może wpłynąć na Twój wynik (źle się czułeś, doszło do zakłóceń egzaminu), zgłoś to zaraz po zakończeniu testu do osoby prowadzącej egzamin lub skontaktuj się z nami w najbliższym możliwym terminie na adres egzaminy@lang.com.pl i opisz zaistniałą sytuację. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy w terminie 2 dni roboczych.

Jak można odwołać się od wyników egzaminu

Cambridge Assessment English oferuje dwa etapy odwołania się od wyniku egzaminu:
ETAP 1 – Ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata
ETAP 2 – Ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu), możliwe dopiero, gdy kandydat wykorzystał już 1. etap.

Reklamację wyników można zgłosić mailowo pod adresem: egzaminy@lang.com.pl w ciągu 14 dni od opublikowania on-line wyników na stronie Cambridge Assessment English. Takie odwołanie od wyniku egzaminu jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych.

W przypadku uwzględnienia reklamacji, opłata zwracana jest według powyższych zasad.