Egzaminy Cambridge English Qualifications: B2 First (FCE). C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE). Zadzwoń: 22 825 22 73
logo-akredytacja

Zwrot kosztów i odwołanie od wyników

Zwrot kosztów i odwołanie od wyników

Za chwilę zawarcia umowy pomiędzy Centrum Egzaminacyjnym a Kandydatem przyjmuje się moment rozpoczęcia realizacji usługi, czyli mailowego przesłania przez Centrum dostępu do kursu on-line Kandydatowi po potwierdzeniu płatności oraz rejestracji na wybraną sesję, co oznacza brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 UPrKons lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

Zwrot 75% opłaty

Jeżeli kandydat był nieobecny na egzaminie z przyczyn zdrowotnych powinien przesłać oryginał zwolnienia lekarskiego obejmującego dzień/dni sesji. Zwolnienie należy przesłać do Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC (ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa, egzaminy@lang.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty egzaminu.

Zwrot 100% opłaty

Jeżeli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin nie osiągnie minimum określonego przepisami Cambridge Assessment English, Centrum Egzaminacyjne Lang LTC zaproponuje kandydatom inny termin egzaminu lub zwróci opłatę (decyduje o tym kandydat).

Z uwagi na bieżącą sytuację związaną z covid-19 czas zwrotu środków może ulec wyjątkowo wydłużeniu do 60 dni.

Zgłaszanie uwag co do przebiegu egzaminu

Jeśli uważasz, że przebieg egzaminu był nieprawidłowy lub wydarzyło się coś, co może wpłynąć na Twój wynik (np. doszło do zakłóceń egzaminu), zgłoś to zaraz po zakończeniu danej części egzaminu osobie prowadzącej sesję lub skontaktuj się z nami w dniu sesji pod adresem egzaminy@lang.com.pl i opisz zaistniałą sytuację. Na Twoje zgłoszenie odpowiemy w terminie 2 dni roboczych.

Jak można odwołać się od wyników egzaminu

Cambridge Assessment English oferuje dwa etapy odwołania się od wyniku egzaminu:
ETAP 1 – Ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata
ETAP 2 – Ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu), możliwe dopiero, gdy kandydat wykorzystał już 1. etap.

Reklamację wyników można zgłosić mailowo pod adresem: egzaminy@lang.com.pl w ciągu 7 dni od opublikowania on-line wyników na stronie Cambridge Assessment English. Takie odwołanie od wyniku egzaminu jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych.

W przypadku uwzględnienia reklamacji opłata zwracana jest według powyższych zasad.