Egzaminy Cambridge English Qualifications: B2 First (FCE). C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE). Zadzwoń: 22 825 22 73
logo-akredytacja

Jak sprawdzić wynik egzaminu Cambridge English

Jak sprawdzić wynik egzaminu Cambridge English

Aby sprawdzić swój wynik egzaminu Cambridge English (nie dotyczy YLE), należy zarejestrować się na stronie:
https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx
podając swój ID number i Secret number z imiennego dokumentu Confirmation of Entry, który przesyłamy przed egzaminem.

Zobacz, jak wygląda strona do logowania

Strona logowania Cambridge English

Kiedy są publikowane wyniki egzaminu Cambridge

Wyniki sesji w wersji papierowej (nie dotyczy YLE) dostępne są po około 6 – 9 tygodniach, a sesji komputerowej po około 3 tygodniach od dnia egzaminu.
Dokładną datę opublikowania wyników egzaminu każdy kandydat ma na swoim dokumencie Confirmation of Entry.

Cambridge English dokłada wszelkich starań, żeby zarówno centra egzaminacyjne, jak i kandydaci, otrzymali w zakładanym terminie swoje wyniki on-line. W obecnej jednak sytuacji mogą wystąpić opóźnienia w ich publikacji. Z góry dziękujemy za zrozumienie.

WAŻNE: Platynowe Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Lang LTC nie posiada dostępu do loginów i haseł kandydatów i nie udziela informacji o wynikach egzaminów Cambridge English mailowo ani telefonicznie. Kandydaci sprawdzają wyniki swoich egzaminów indywidualnie.

Wyniki egzaminu czyli Statement of Results

Dokument Statement od Results podaje dokładne wyniki z poszczególnych części egzaminu Cambridge English oraz ocenę i wynik ogólny ze wskazaniem poziomu wg skali CEFR.

WAŻNE: Statement of Results nie jest certyfikatem a potwierdzeniem uzyskanego wyniku na egzaminie Cambridge English.
Jak odebrać certyfikat? Sprawdź tutaj.

Zobacz, jak wygląda Statement of Results

Oznaczenia mogące pojawić się na dokumencie Statement of Results:
X – kandydat był nieobecny na jednej z części egzaminu Cambridge English
Z – kandydat był nieobecny na całości egzaminu Cambridge English
Pending – wyniki w opracowaniu, zostaną udostępnione wkrótce
Withheld – kandydat powinien skontaktować się z Centrum Egzaminacyjnym
Exempt – kandydat zwolniony z części egzaminu Cambridge English

Jak oceniane są egzaminy Cambridge English? Sprawdź tutaj.