Egzaminy Cambridge English Qualifications: B2 First (FCE). C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE). Zadzwoń: 22 825 22 73
logo-akredytacja

Warto wiedzieć w dniu egzaminu

Warto wiedzieć w dniu egzaminu

Warto wiedzieć w dniu egzaminu Cambridge

 • Pamiętaj! Przyjdź na egzamin Cambridge 15 minut wcześniej. Dotyczy to wszystkich komponentów egzaminu w części pisemnej i ustnej.
 • Co trzeba mieć ze sobą na egzaminie Cambridge English:
  • dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty lub paszport
  • prawo jazdy lub legitymacja szkolna w przypadku osób niepełnoletnich
  • wydrukowane Confirmation of Entry
  • ołówek i czarny długopis
  • wypełnioną i podpisaną zgodę na zrobienie zdjęcia – dotyczy egzaminów B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency
 • Podczas egzaminu Cambridge English niedozwolone są:
  • wszelkie urządzenia i czytniki elektroniczne, w szczególności dyktafony, laptopy, tablety, smartphony i telefony komórkowe
  • pomoce naukowe, takie jak słowniki, podręczniki, itp.

Uwaga! Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez Cambridge Assessment English, kandydaci nie mogą mieć telefonu komórkowego ani żadnego innego urządzenia elektronicznego w czasie sesji, zarówno w trakcie egzaminu, jak i pomiędzy poszczególnymi komponentami.

Warto rozważyć pozostawienie telefonów i innych urządzeń elektronicznych w domu. Kandydaci, którzy będą mieli je ze sobą, będą proszeni o zdeponowanie ich u pracownika Centrum Egzaminacyjnego na czas sesji.

Ważne! Osoba prowadząca sesję egzaminacyjną ma prawo zdyskwalifikować kandydata, który spóźnił się na egzamin Cambridge English i/lub nie respektuje zasad obowiązujących podczas egzaminu. Dyskwalifikacją skutkują wszelkie próby niesamodzielnego zdawania egzaminu Cambridge English.

Cambridge Exam Tips: Computer Based

Cambridge Exam Tips: Paper Based

Cambridge Exam Tips: Speaking

Zgłaszanie uwag co do przebiegu egzaminu

Jeśli uważasz, że przebieg egzaminu był nieprawidłowy lub wydarzyło się coś co może wpłynąć na Twój wynik (źle się czułeś, doszło do zakłóceń egzaminu), zgłoś to zaraz po zakończeniu danego komponentu do osoby prowadzącej egzamin.