Cambridge English Exams: FCE, CAE, CPE. Call us: 22 243 04 56/57
logo-akredytacja

Bon na cyfryzację

Bon na cyfryzację

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo Bon na cyfryzację 2022

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19

 

LANG LTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. “Wdrożenie innowacji procesowych w zakresie obiegu informacji i dokumentacji oraz komunikacji kandydatów z Centrum Egzaminacyjnym LANG LTC Sp. z o.o., jak również zarządzania organizacją sesji egzaminacyjnych w wyniku zakupu usług programistycznych, co podyktowane jest koniecznością wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w warunkach pandemii COVID-19”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację (konkurs nr 1/2021).

Krótki opis projektu

Projekt polega na wdrożeniu indywidualnie przygotowanego rozwiązania programistycznego, w wyniku którego nastąpi usprawnienie 2 procesów biznesowych realizowanych w firmie Wnioskodawcy:

1. usprawnienie procesu obiegu informacji i dokumentacji oraz precyzyjnej komunikacji między Centrum Egzaminacyjnym LANG LTC a klientami (kandydatami do certyfikacji językowej) poprzez wyeliminowanie konieczności kontaktu osobistego, co związane jest z koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy w czasie pandemii COVID-19

2. usprawnienie procesu zarządzania organizacją sesji poprzez realizację działań standaryzacyjnych w trybie on-line, w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników i współpracowników Centrum Egzaminacyjnego LANG LTC w czasie pandemii COVID-19.

W celu zrealizowania projektu Wnioskodawca zaplanował zakup usługi programistycznej, w wyniku której wytworzone zostanie indywidualnie przygotowane dla Wnioskodawcy oprogramowanie wraz z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw autorskich do tego oprogramowania.

W wyniku realizacji projektu usprawnione zostaną 2 wskazane powyżej procesy biznesowe w ramach prowadzonej działalności związanej z kompleksową obsługą sesji egzaminacyjnych.
Wskazane zmiany procesowe mają bezpośrednie przełożenie na ograniczenie bezpośredniego kontaktu kandydatów, egzaminatorów i inwigilatorów z pracownikami centrum i automatyzację obiegu informacji oraz prowadzonej komunikacji.

Projekt jest zatem uzasadniony z punktu widzenia Wnioskodawcy, który musi dostosować model prowadzonej działalności do warunków, które zaistniały w trakcie pandemii COVID-19, aby móc skutecznie prowadzić obsługę sesji egzaminacyjnych oraz zabezpieczyć się na wypadek podobnych problemów w przyszłości.

Cele projektu

Celem projektu jest usprawnienie realizacji procesów biznesowych w firmie Wnioskodawcy, w wyniku których Wnioskodawca poprawi swoją pozycję konkurencyjną, potwierdzi swoją responsywność i umiejętność szybkiego reagowania w obliczu zmieniających się okoliczności, co jest doceniane przez klientów i partnerów biznesowych.

Wdrożone rozwiązanie ma na celu podniesie jakości obsługi swoich klientów (kandydatów), dzięki zaoferowaniu szybszego i bardziej użytecznego sposobu komunikacji i rejestracji na sesje egzaminacyjne.

Wnioskodawca zakłada, że wdrożenie rozwiązania projektowego pozwoli mu osiągnąć założone efekty w perspektywie długofalowej, co w przyszłości przełoży się na łatwiejsze pozyskanie nowych klientów i partnerów biznesowych.

W efekcie proces obsługi sesji zostanie w pełni zautomatyzowany, a tym samym będzie bardziej użyteczny i bezpieczny, co spowoduje, że więcej klientów korzystać będzie z obsługi Wnioskodawcy. To przełoży się na wzrost przychodów i poprawę pozycji rynkowej.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu planowane jest stworzenie kompleksowej platformy do zdalnego zarządzania systemem komunikacji, rejestracji na sesje egzaminacyjne oraz zarządzania na etapie przygotowania, organizowania i przeprowadzania certyfikacji językowej.

W tym celu Wnioskodawca zaplanował zakup usług programistycznych (1 usługa kompleksowa), w wyniku których wytworzone zostanie indywidualnie przygotowane dla Wnioskodawcy oprogramowanie wraz z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw autorskich do tego oprogramowania.

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej, w wyniku której usprawnione zostaną 2 procesy biznesowe realizowane w firmie Wnioskodawcy.

Przewidywane rezultaty projektu/planowane efekty

Rezultatem projektu będzie wdrożenie 1 innowacji procesowej polegającej na stworzeniu i wdrożeniu kompleksowej platformy do zdalnego zarządzania systemem komunikacji, rejestracji na sesje egzaminacyjne oraz zarządzania na etapie przygotowania, organizowania i przeprowadzania certyfikacji językowej, w wyniku której usprawnione zostaną 2 procesy biznesowe realizowane w firmie Wnioskodawcy:

1. usprawnienie procesu obiegu informacji i dokumentacji oraz precyzyjnej komunikacji między Centrum Egzaminacyjnym LANG LTC a klientami (kandydatami do certyfikacji językowej) poprzez wyeliminowanie konieczności kontaktu osobistego, co związane jest z koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy w czasie pandemii COVID-19

2. usprawnienie procesu zarządzania organizacją sesji poprzez realizację działań standaryzacyjnych w trybie on-line, w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników i współpracowników Centrum Egzaminacyjnego LANG LTC w czasie pandemii COVID-19.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 156 800.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 133 280.00 PLN