Cambridge English Exams: FCE, CAE, CPE. Call us: 22 243 04 56/57
Cambridge English Authorised Platinum Centre PL090 Lang LTC
logo-akredytacja

OCCUPATIONAL ENGLISH TEST

OCCUPATIONAL ENGLISH TEST

OCCUPATIONAL ENGLISH TEST

Test z języka angielskiego dla sektora usług medycznych

Occupational English Test

 

In the interest of health and well-being of our candidates and Test Venue staff and in response to our local government regulations to fight against Coronavirus, it has been decided to cancel the 4th and 19th of April OET test in Lang LTC. Please wait for an email from OET on the next steps before contacting OET helpdesk. For more information please visit: https://www.occupationalenglishtest.org/coronavirus-update/

 

OET jest testem, który sprawdza umiejętność komunikacji w języku angielskim osób zatrudnionych w sektorze usług medycznych. Jest on przeznaczony dla tych, którzy  chcą wykonywać swój zawód w środowisku anglojęzycznym. Occupational English Test,  w odróżnieniu od testów ogólnych, sprawdza znajomość języka w codziennych sytuacjach zawodowych.  OET powstał przy współpracy Cambridge Assessment English i Australijskiego Box Hill Institute.

W Polsce przeprowadza go  Autoryzowane  Centrum Egzaminacyjne LANG LTC w Warszawie