Cambridge English Exams: FCE, CAE, CPE. Call us: 22 243 04 56/57
Cambridge English Authorised Platinum Centre PL090 Lang LTC
logo-akredytacja

OCCUPATIONAL ENGLISH TEST

OCCUPATIONAL ENGLISH TEST

OCCUPATIONAL ENGLISH TEST

Test z języka angielskiego dla sektora usług medycznych

Occupational English Test
Occupational English Test

OET jest testem, który sprawdza umiejętność komunikacji w języku angielskim osób zatrudnionych w sektorze usług medycznych. Jest on przeznaczony dla tych, którzy  chcą wykonywać swój zawód w środowisku anglojęzycznym. Occupational English Test,  w odróżnieniu od testów ogólnych, sprawdza znajomość języka w codziennych sytuacjach zawodowych.  OET powstał przy współpracy Cambridge Assessment English i Australijskiego Box Hill Institute.

W Polsce przeprowadza go  Autoryzowane  Centrum Egzaminacyjne LANG LTC w Warszawie